ŘIHÁČKOVÁ, Barbora. Charakterizace vybraných polyelektrolytových komplexů metodami strukturní a termické analýzy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58382. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jitka Krouská.
Uložit do Citace PRO