SEDLÁKOVÁ, Lucie. Analýza DNA izolované z různých typů probiotických výrobků s využitím PCR v reálném čase a HRM analýzy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Štěpánka Trachtová.
Uložit do Citace PRO