MÜLLEROVÁ, Lucie. Analýza bakteriálních buněk pomocí průtokové cytometrie a fluorescenční mikroskopie [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58385. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO