KALINOVÁ, Nikola. Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.

Uložit do Citace PRO