BARTOŇOVÁ, Klára. Využití a účinnost kolostra v kosmetických přípravcích [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58399. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Andrea Němcová.
Uložit do Citace PRO