BULÍČEK, Pavel. Obnovitelné zdroje energie v ČR [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.

Uložit do Citace PRO