NEVRIVA, P. Data Description of a System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996, 5(1), 11-14 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58403

Uložit do Citace PRO