NOVAK, S. Optimizing Transmission Line Matching Circuits. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996, 5(2), 15-18 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58412
Uložit do Citace PRO