KOFRONOVA, M. Preliminary Results of Ocular Artefacts Identification in EEC Series by Neural Network. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996, 5(2), 22-24 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58414
Uložit do Citace PRO