GAMEC, J. a J. TURAN. Use of Invertible Rapid Transform in Motion Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996, 5(4), 21-27 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58427

Uložit do Citace PRO