RUTTKAYOVÁ, Veronika. Příprava a vlastnosti objemového materiálu z hořčíkového prášku [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58441. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Doležal.

Uložit do Citace PRO