LEVICKY, D., E. MATUS a P. KRAL. A Two Layer Hybrid Image Coder. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(1), 2-6 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58447

Uložit do Citace PRO