DAPONTE, P., D. GRIMALDI a L. MICHAELI. Gray Code ADC Based on an Analog Neural Circuit. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(1), 7-12 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58448
Uložit do Citace PRO