DRUTAROVSKY, M. a S. MARCHEVSKY. The Methods of Design and Implementation of Stack Filters for Image Processing. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(1), 13-17 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58449
Uložit do Citace PRO