DIVIS, L. a J. BICAK. Transfer Functions and Chain Parameters of SC Equivalents. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(2), 1-7 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58452
Uložit do Citace PRO