DOHNAL, F. Generalized Frequency Domain LMS Adaptive Filter. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(2), 8-11 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58453
Uložit do Citace PRO