MAGDOLEN, J., F. ZIDEK a V. MOKRAN. Recognition of Epileptiform Patterns in the Human Electroencephalogram Using Multi-Layer Perceptron. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(2), 12-17 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58454
Uložit do Citace PRO