LUC, A. Analysis of Spread Spectrum System Parameters for Design of Hidden Transmission. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(2), 26-29 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58457
Uložit do Citace PRO