RICNY, V. a V. NOVOTNY. Comb Filters with Analog Shift Registers BCCD. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(3), 9-11 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58459
Uložit do Citace PRO