POKORNY, M. Approximation of the Characteristic Functions - Using the Fuzzy Approach. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(4), 20-23 [cit. 2022-12-06]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58467

Uložit do Citace PRO