SMEKAL, Z. Lattice All-Pole Structure of Digital Filters and Its Zero Input Response. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 3(1), 14-16 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58476

Uložit do Citace PRO