HANUSKA, J. a J. MOC. A Model of Medium Depolarisation Effects on Polarisation Vector Position. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 3(2), 8-11 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58487

Uložit do Citace PRO