DOSTAL, T. a A. I. RYBIN. Comparison of Several Modes in Simple ARC Second-Order Filter. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 3(2), 17-21 [cit. 2021-04-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58489
Uložit do Citace PRO