CAJKA, J. a F. FENCL. New Version of the COCO Program. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 3(3), 18-21 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58493

Uložit do Citace PRO