BRZOBOHATY, J., J. POSPISIL a Zdeněk KOLKA. DC Analysis of an Ideal Diode Network Using Its Decomposed Piecevise-Linear Model. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 3(3), 22-25 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58494

Uložit do Citace PRO