HAVLIK, J. a K. PELIKAN. Simulation Modeling of Radio Direction Finding Results. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 4(4), 1-4 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58497

Uložit do Citace PRO