KREJCI, L. a T. JANECKA. Electronic Equipment of Self-Actuated Mobile Device for Load Carrying. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 4(4), 9-10 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58499

Uložit do Citace PRO