KONEČNÁ, Zuzana. Příprava a vlastnosti stříbrných nanočástic na kolagenové matrici [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58503. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lucy Vojtová.

Uložit do Citace PRO