VŠIANSKÝ, Michal. Design motocyklu [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58505. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.

Uložit do Citace PRO