RYNEŠ, Zdeněk. Uvnitř okolí [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Barbora Klímová.

Uložit do Citace PRO