ROBAARD, Roman. EXISTEXION [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58510. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Slavomír Krekovič.
Uložit do Citace PRO