HAUSER, Filip. Cestička k domovu [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58514. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.

Uložit do Citace PRO