SVÍBOVÁ, Tereza. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58519. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO