DUCHÁČEK, Ladislav. Mitosis [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO