TIMONINA, Eliya. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58530. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Luboš Františák.

Uložit do Citace PRO