HUDEC, Adam. Viniční majer v Jaroslavicích [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58547. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO