MARTINKOVÁ, Martina. Gelace hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu kyselinou citronovou [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Andrea Hurčíková.
Uložit do Citace PRO