NĚMEČEK, Ladislav. Implementace nástroje Honeypot pro sledování a analýzu síťových útoků [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5855. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Milan Bartl.

Uložit do Citace PRO