DOČEKALOVÁ, Veronika. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58554. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO