KEKEL, Roman. Lázně + [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Kristek.

Uložit do Citace PRO