BLAŽEK, Martin. Viniční majer v Jaroslavicích [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58564. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Foretník.

Uložit do Citace PRO