ŠŤASTNÝ, Lukáš. Návrh a ověření vlastností proudových zrcadel s bipolárními tranzistory [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5857. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Vrba.

Uložit do Citace PRO