ZLÁMAL, Filip. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58584. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Petr Pelčák.

Uložit do Citace PRO