ZLÁMAL, Filip. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58584. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Petr Pelčák.
Uložit do Citace PRO