GALKOVÁ, Ivana. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Sochor. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58586. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO