SKVOR, Z., K. HOFFMANN, Z. MEDEK a J. TOMANDL. Computer Aided Design of Radiofrequency and Microwave Circuits. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(1), 2-5 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58595

Uložit do Citace PRO