TURAN, J. a R. PROBSTNER. Programme Code for Projecting of WDM Fiber Optic Sensor Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(1), 15-16 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58599
Uložit do Citace PRO