STRAŠKRABA, Vojtěch. Koncentrátorové fotovoltaické systémy [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/586. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Vaněk.

Uložit do Citace PRO