PELIKAN, K. a M. LOKAY. RF Power Amplifier Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(1), 17-18 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58600
Uložit do Citace PRO