PLESINGR, J. a J. CTYROKY. Computer Simulation of Light Propagation in Photonic Waveguide Structures. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(1), 19-20 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58601
Uložit do Citace PRO