KASAL, M., V. HUSEK a J. HALAMEK. A Simple Method of Measuring the Noise Figure of the NMR Spectometer. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(2), 5-8 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58603
Uložit do Citace PRO